pluimvee en konijnenfokkersvereniging

nieuwkoop en omstreken

Lidmaatschap

Kosten van lidmaatschap van onze vereniging zijn:

Volwassenen   € 10,00
Jeugd                €   2,50

Wanneer u lid bent ontvangt u ook automatisch 3 keer per jaar ons clubblad. Tevens ontvangt u jaarlijks de catalogus van onze Open Kleindier Show “Aar, Rijn en Gouweshow”.

U kunt lid worden van onze vereniging door contact op te nemen met de Secretaris/Penningmeester of gebruik te maken van het contactformulier. Ook kunt u verdere informatie ophalen bij onze Jongdierendagen/ Tafelkeuring of bij onze jaarlijkse Open Kleindier Show “Aar, Rijn en Gouweshow”.

Wilt u deelnemen aan tentoonstellingen dan dient u ook lid te worden van de landelijke bond aangaande uw desbetreffende diergroep. Hier kunt u ook ringen bestellen.

Voor konijnen, cavia’s, knaagdieren, hoenders, sier – en watervogels is dit de Kleindier Liefhebbers Nederland (K.L.N.).
De kosten van een fokkerskaart voor een landelijke bond, waarbij inbegrepen het maandblad Kleindiermagazine, bedragen:

– Kleindier Liefhebbers Nederland   € 53,00 per jaar (bij automatische incasso) (incl.maandblad)
– Jeugdleden 6 t/m 16 jaar  €   9,50 per jaar (In combinatie € 3,00 per jaar)

Per gezin word 1 abonnement op het magazine in rekening gebracht.

Voor Duiven en Sierduiven is dit de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (N.B.S.).
De prijs van een fokkersnummer bedraagt:

– NBS senior € 15,00
– NBS jeugd (6 t/m 16 Jaar) €  7,50
– Extra combinatienummer €  1,50

Bij een nieuw fokkersnummer voor seniorleden hoort een verplicht abonnement op het Kleindier Magazine (één per adres).
De prijs van het abonnement Kleindier Magazine bedraagt voor NBS leden € 35,00.

Bij tussentijds ingaan in de loop van het kalenderjaar € 2,92 per maand.

U kunt voor KLN of NBS fokkersnummer bestellen via onze Voorzitter van onze vereniging, J.A.J. Wijfje. Hij kan via een Aanmelding formulier een Fokkernummer voor u aanvragen.

Voor meer informatie over het lidmaatschap of over onze vereniging Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging Nieuwkoop en Omstreken”, kunt u contact opnemen met onze voorzitter of secretaris.